Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu CK

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Martin Ťažký
Bez DPH S DPH
Košice 31.5.2018 80,00 € 96,00 €

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch + vyplňovanie kontrolného výkazu CK

  • Osobitná úprava uplatňovania dane pre  CK
  • Podmienky použitia  osobitnej úpravy  pre  CK
  • Predaj obstaraných služieb CR
  • Predaj vlastných služieb CK
  • Predaj balíka služieb skladajúceho sa z obstaraných služieb CR a z vlastných služieb CK
  • Zmena v uplatňovaní  DPH pri CK od 01.01. 2018
  • Sprostredkovateľská činnosť CK 
  • Obrat pri CK
  • Vyplňovanie kontrolného výkazu  CK
  • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 96 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Miesto konania:
31.5.2018, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)