Úvod do zmluvného práva

Vo videoškolení si povieme niekoľko základných informácií, potrebných pre lepšie pochopenie zmluvného práva. Je zameraný na právnych laikov, preto nezachádzame do podrobností a mnohé veci sú ...

Rok vydania
6/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
47 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Úvod do zmluvného práva

Vo videoškolení si povieme niekoľko základných informácií, potrebných pre lepšie pochopenie zmluvného práva. Je zameraný na právnych laikov, preto nezachádzame do podrobností a mnohé veci sú zjednodušené pre lepšie pochopenie. Účelom videoškolenia nie je naučiť sa robiť zmluvy, ale skôr pochopiť, čo zmluvy sú a ako fungujú.
 • Úvod do zmluvného práva
 • Zmluvy ako súčasť súkromného práva
 • Občiansky zákonník
 • Obchodný zákonník
 • Kedy sa použije Obchodný zákonník?
 • Zmluvná voľnosť
 • Právne úkony
 • Forma právnych úkonov
 • Náležitosti právneho úkonu
 • Čo by mala zmluva obsahovať
 • Odporúčaná štruktúra zmluvy
 • Označenie zmluvných strán
 • Úvodné ustanovenia, účel zmluvy
 • Predmet zmluvy
 • Cena
 • Čas plnenia
 • Práva a povinnosti
 • Zabezpečenie zmluvy
 • Ukončenie zmluvy
 • Spoločné a záverečné ustanovenia
 • Zmena zmluvy
 • Povinne zverejňované zmluvySúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.