• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2021)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2021)

Podľa právneho stavu k 21. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 27/2021).

Cena s DPH
17,62 €
Cena bez DPH
14,68 €
EAN kód
8584113064484
Rok vydania
2021
Počet strán
216
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (2021)

Podľa právneho stavu k 21. 7. 2021 (Úplné znenia zákonov 27/2021).

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Po zmene zákonom č. 127/2021 Z. z.:

 • Umožňuje sa individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni základných škôl rovnako, ako to bolo doteraz pre žiakov prvého stupňa základných škôl.

Po zmene zákonom č. 271/2021 Z. z.:

 • Zriaďovateľské pôsobnosti v oblasti škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, praktických škôl, odborných učilíšť, ale aj niektorých iných škôl a školských zariadení prešli priamo do rezortu školstva vyčlenením agendy odborov školstva okresných úradov v sídle kraja na úrady v pôsobnosti ministerstva školstva.

Po zmene zákonom č. 273/2021 Z. z.:

 • Cieľom zákona je zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v „nesieťových“ zariadeniach do roku 2024, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním.

 

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 271/201 Z. z.:

 • Upravuje sa praktická stránka plynulého prechodu pôsobnosti doterajších okresných úradov v sídle
  kraja (ich odborov školstva) na regionálne úrady školskej správy k prelomu rokov 2021 a 2022.

Po zmene zákonom č. 273/2021 Z. z.:

 • Úprava nadväzuje na § 59a školského zákona. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne
  prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 271/2021Z. z.:

 • Kompetencie okresného úradu v sídle kraja prechádzajú na regionálny úrad.