Verejné obstarávanie - bez využitia EŠIF / európske štrukturálne a investičné fondy / prakticky

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Magdaléna Scheberová
Bez DPH S DPH
Košice -ZRUŠENÉ 17.5.2018 60,00 € 72,00 €

Verejné obstarávanie - bez využitia EŠIF / európske štrukturálne a investičné fondy / prakticky

  • Príprava vereného obstarávania verejným obstarávateľom - vymedzenie predmetu zákazky a jeho špecifikácia
  • Pravidlá verejného obstarávania, povinnosti a výnimky zo zákona
  • Zadávanie zákaziek
  • Príklady najčastejšie sa vyskytujúcich chyb/omylov vo verejnom obstarávaní
  • Námietky uchádzačov
  • Zadanie zákazky (zmluvy, objednávky)
  • Vzory podaní
  • Diskusia

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 72 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
17.5.2018, Košice-ZRUŠENÉ - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)