Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Účelom všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti chovateľov zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.

Cena s DPH
4,99 €
Cena bez DPH
4,16 €
Rok vydania
2018
Počet strán
10
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

Účelom všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce, vymedziť práva a povinnosti chovateľov zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.
V súlade s § 53 ods. 2 zákona o veterinárnej starostlivosti a § 6 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo vydáva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce so zmenami účinnými od 1. septembra 2018.