Všeobecne záväzné nariadenia obcí

Prijímanie všeobecne záväzných nariadení je dôležitým oprávnením obcí. Týmito aktami obec v miestnych podmienkach podrobnejšie upravuje niektoré obecné záležitosti. Všeobecne záväzné nariadenia môže obec vydávať v rámci výkonu samosprávnych kompetencií ako aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Príspevok sa venuje vysvetleniu celého procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení v podmienkach obcí.

Rok vydania
10/2017
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
20 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Všeobecne záväzné nariadenia obcí

Prijímanie všeobecne záväzných nariadení je dôležitým oprávnením obcí. Týmito aktami obec v miestnych podmienkach podrobnejšie upravuje niektoré obecné záležitosti. Všeobecne záväzné nariadenia môže obec vydávať v rámci výkonu samosprávnych kompetencií ako aj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Príspevok sa venuje vysvetleniu celého procesu prijímania všeobecne záväzných nariadení v podmienkach obcí.
 • Všeobecne záväzné nariadenia obcí -  úvod

 • Čo je všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

 • Príprava VZN

 • Dva druhy Všeobecne záväzných nariadení obcí

 • VZN v rámci samostatnej pôsobnosti

 • VZN v rámci preneseného výkonu štátnej správy

 • Zverejnenie návrhu VZN

 • Pripomienkovanie návrhu VZN

 • Čo je pripomienka k návrhu VZN

 • Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN

 • Skrátenie lehôt

 • Schválenie VZN

 • Postup po schválení VZN

 • Nadobudnutie platnosti a účinnosti VZN

 • Nepodpísanie VZN starostom

 • Protest prokurátora proti VZN

 • Rozhodnutie zastupiteľstva o proteste

 • Vzor uznesenia obecného zastupiteľstva

 • Vyhotovenie protestu

 • Informovanie prokurátora

 • Súdny prieskum VZN
Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.