Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania

(stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane) Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 16.10.2017 82,50 € 99,00 €

Vybrané problémy medzinárodného zdaňovania

(stále prevádzkarne z pohľadu dane z príjmov a DPH a problematika zrážkovej dane) Renomovaní odborníci – Tužinský a Ozimý vám objasnia vznik stálej prevádzkarne nielen v kontexte zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv, ale i z pohľadu zákona o DPH. Uľahčite si identifikáciu vašich daňových povinností, ktoré so sebou prináša vznik klasickej, službovej, ale i stavebnej stálej prevádzkarne a získajte prehľad dôležitých zmien v DPH pri obchodovaní so zahraničnými osobami. Podrobne rozoberieme princíp prenesenia daňovej povinnosti, povinnú a dobrovoľnú registráciu zahraničnej osoby na Slovensku (§ 5 a § 6 zákona o DPH) a podmienky vrátenia DPH z iného členského štátu.

V praktických príkladoch vám vysvetlíme transakcie so zahraničnými osobami, ako je dodanie softvéru, nájom zariadení, ale i výplata dividend a zrážková daň po 1. 1. 2017. 
Stála prevádzkareň z pohľadu ZDP a medzinárodných zmlúv

 • klasická stála prevádzkareň
 • službová stála prevádzkareň
 • stavebná stála prevádzkareň
 • zdaňovanie stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti

Stála prevádzkareň z pohľadu ZDPH a zahraničné osoby

 • povinná/dobrovoľná registrácia zahraničnej osoby za platiteľa DPH na Slovensku (§ 5, § 6 ZDPH)
 • inštitút prenesenia daňovej povinnosti na kupujúceho tovaru/prijímateľa služby po 1. 1. 2016
 • miesto dodania služby spojenej s nehnuteľnosťou od 1. 1. 2017
 • stavebné práce a s tým súvisiace povinnosti, ak dodávateľ/subdodávateľ je zahraničná osoba
 • vznik stálej prevádzkarne z pohľadu ZDPH
 • uplatňovanie nároku na odpočítanie dane cez daňové priznanie k DPH
 • žiadosť o vrátenie dane z iného členského štátu

Zrážková daň

 • § 16 – zdroj príjmu
 • § 43 – zrážková daň
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zrážková daň
 • praktické príklady (výplata dividend a podielov na zisku a zrážková daň po 1. 1. 2017, softvér, krabicový softvér, nájom zariadení...) oslobodenia od zrážkovej dane

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 16.10.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)