Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018

V priebehu 2-dňového seminára s odborníčkou doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph.D, MBA máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s novými štandardami pre výnosy a lízingy v roku 2018 a 2019. Pravidlá ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D, MBA
Bez DPH S DPH
Bratislava 5.- 6.6.2018 180,00 € 216,00 €

Výnosy a lízingy podľa IFRS od roku 2018

V priebehu 2-dňového seminára s odborníčkou doc. Ing. Lenkou Krupovou, Ph.D, MBA máte jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s novými štandardami pre výnosy a lízingy v roku 2018 a 2019. Pravidlá štandardu IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi (účinnosť od 1.1.2018) a štandardu IFRS 16 Lízingy (účinnosť od 1.1.2019) vám vysvetlíme na prípadových štúdiách zameraných na objasnenie rozdielov oproti pôvodnej úprave a dopadov, ktoré tieto zmeny prinesú. Počas školenia sa koncentrujeme najmä na riešenie konkrétnych situácií, ktoré môžu nastať pri aplikácií IFRS v praxi.
  • Obsahom školenia sú dva nové štandardy, z ktorých jeden (IFRS 15 Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi) vstúpil do platnosti v januári 2018 a druhý (IFRS 16 Lízingy) vstúpi do platnosti 1. januára 2019. IFRS 15 nahrádza dva pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosov – IAS 11 Zákazky na zhotovenie a IAS 18 Výnosy z bežnej činnosti.
  • IFRS 16 Lízingy zásadným spôsobom mení vykazovanie lízingov, konkrétne na strane nájomcov. Lízingy, ktoré pôvodný štandard IAS 17 Lízingy považoval za operatívne, budú v rámci nového štandardu povinne vykazované v súvahe nájomcu ako tzv. právo na užívanie aktíva a záväzok z lízingu.
  • Problematika bude vysvetlená na príkladoch a prípadových štúdiách, ktoré sú zamerané na vysvetlenie rozdielov oproti pôvodnej úprave a dopadov, ktoré tieto zmeny prinesú.

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezencia                                           
9.00 – 10.30 prednáška                                  
10.30 – 10.45 coffee break                            
10.45 – 12.15 prednáška                              
12.15 – 13.00 obed
13.00 – 14.30 prednáška
14.30 – 14.45 coffee break
14.45 – 16.00 prednáškaÚčastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Parkovanie je možné v podzemnej garáži hotela – 1 euro/hodina, prípadne v okolí hotela bezplatne.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania: 5.- 6.6.2018, Bratislava Hotel SET, Kalinčiakova 29/A, Bratislava (mapa)