Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzorový pracovný poriadok je určený zamestnávateľovi, ktorý môže byť štátom, obcou, samosprávnym krajom zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia, ale aj obec a vyšší územný celok, ktorý pri ...

Cena s DPH
27,60 €
Cena bez DPH
23,00 €
Formát
Microsoft Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
kolektív autorov
+ -

Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzorový pracovný poriadok je určený zamestnávateľovi, ktorý môže byť štátom, obcou, samosprávnym krajom zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia, ale aj obec a vyšší územný celok, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Obsahuje 32 článkov spolu s komentármi a poznámkami, ktoré majú uľahčiť pochopenie a prispôsobenie smernice pre potreby konkrétneho zamestnávateľa.