Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021

Čo nás budúci rok čaká a neminie v oblasti mzdovej a personálnej problematiky? Ako sa zmení minimálna mzda a ako to bude s gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie? Okrem praktického prierezu rokom 2020 sa na uvedom webinári dozviete o všetkých zmenách v Zákonníku práce, ktoré nadobúdajú účinnosť počnúc 1. 1. 2021 a 1. 3. 2021.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková, RNDr. Jana Motyčková
Bez DPH S DPH
Webinár 15.12.2020 15.12.2020 70,00 € 84,00 €

Aktuality v mzdovej učtárni 2020/2021

Čo nás budúci rok čaká a neminie v oblasti mzdovej a personálnej problematiky? Ako sa zmení minimálna mzda a ako to bude s gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie? Okrem praktického prierezu rokom 2020 sa na uvedom webinári dozviete o všetkých zmenách v Zákonníku práce, ktoré nadobúdajú účinnosť počnúc 1. 1. 2021 a 1. 3. 2021.
Hovoriť budeme aj o tom, aké zmeny nastanú v príplatkoch, vymedzíme si pravidlá a podmienky pre tehotenskú dávku či tehotenský príspevok (pripravovaná zmena od 4/2021) a povieme si tiež, ako to bude v roku 2021 s rekreačnými príspevkami a dovolenkou pre zamestnancov vo veku do 33 rokov.

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme hľadať odpovede aj na najčastejšie otázky súvisiace s predlžovaním pracovného pomeru na dobu určitú, nárokom na ošetrovné a dovolenku, pandemickým rodičovským príspevkom a rodičovskou dovolenkou alebo s prekážkami v práci.

Našej pozornosti neujdú ani zmeny v slovenskom dôchodkovom systéme či nové parametre v roku 2021 týkajúce sa sociálneho a zdravotného poistenia.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako bonus získa každý účastník:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti na 30 dní
 • Videozáznam z webinára na 14 dní

Obsah webinára

1. Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie

 • Možnosť predlžovania PP na dobu určitú
 • Výmera dovolenky v r. 2020/2021, výpočet nároku na dovolenku – starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane zamestnávateľa
 • Podmienky nároku na ošetrovné po 23. 9. 2020
 • Úrazový príplatok pri PN – COVID-19
 • Pandemický rodičovský príspevok verzus rodičovská dovolenka
 • Otázky a odpovede

2. Prehľad zmien v mzdových predpisoch za 2. polrok 2020

 • Predkladanie ELDP do SP
 • Úprava dôchodkového veku
 • 13. dôchodok v r. 2020

3. Zmeny v mzdovej učtárni v r. 2021

 • Minimálna mzda 2021, zmeny v príplatkoch a súvisiace úpravy
 • Daňové parametre, zmeny týkajúce sa príjmu zo závislej činnosti
 • Zmeny nezdaniteľných častí, daňového bonusu na deti, postupov pri RZD
 • Letná, vianočná odmena a rekreačný príspevok v r. 2021
 • Zmeny v dokladovaní dôchodku u zamestnávateľa
 • Elektronické oznamovanie do ZP
 • Sociálne a zdravotné poistenie – parametre v roku 2021
 • Zavedenie identifikačného čísla sociálneho poistenia od 1. 1. 2021
 • Zmeny v ošetrovnom v r. 2021
 • „Kurzarbeit“ a ďalšie zmeny v sociálnom poistení
 • Tehotenská dávka a tehotenský príspevok – pripravovaná zmena od 4/2021
 • Minimálny dôchodok
 • Zmeny v Zákonníku práce od 1. 3. 2021 (dohody študentov, stravné, dovolenky...)
 • Ďalšie legislatívne zmeny v mzdovej oblasti (podľa toho, ako budú prijaté v NR SR)

4. Diskusia


Harmonogram webinára
09:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 11:30 - prestávka
11:30 – 13:00 - prednáška