GDPR pre zamestnancov zodpovedných za oblasť BOZP

Vzhľadom na to, že viac ako rok po účinnosti nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov nemajú spoločnosti správne zavedený systém ochrany osobných údajov, ukladá Úrad na ochranu osobných údajov aj naďalej pokuty za nedodržanie týchto usmernení.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 16.10.2019 16.10.2019 40,00 € 48,00 €

GDPR pre zamestnancov zodpovedných za oblasť BOZP

Vzhľadom na to, že viac ako rok po účinnosti nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov nemajú spoločnosti správne zavedený systém ochrany osobných údajov, ukladá Úrad na ochranu osobných údajov aj naďalej pokuty za nedodržanie týchto usmernení.
Účinnosť tejto revolučnej legislatívy priniesla výrazné zmeny takmer do všetkých spoločenských oblastí, medzi ktoré sa radí aj problematika BOZP. Viete, čo potrebuje mať spoločnosť poskytujúca služby v oblasti BOZP alebo oddelenie BOZP vo vašej spoločnosti zavedené vo svojom systéme ochrany osobných údajov? Na webinári s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD. si podrobne rozoberieme najčastejšie chyby v tejto oblasti, dozviete sa, ako správne vypracovať dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov, kedy je a kedy nie je potrebný súhlas so spracúvaním osobných údajov a získate ďalšie potrebné informácie a postupy, ktoré potrebujete nevyhnutne poznať, aby ste mohli vykonávať svoju činnosť zodpovedne a zákonne.

Webinár vychádza z reálnych skúseností lektora a firiem, a preto si vypočujete okrem teoretického výkladu právnych predpisov najmä reálne príklady a poznatky, ktoré budete môcť uplatniť priamo vo svojej praxi.

Zákaznícka podpora:

Ak máte problém so spustením webinára, môžete nás v čase od 9:15 – 10:00 kontaktovať na: +421 918 741 826, Mgr. Lukáš Matuška, Špecialista technickej podpory

 

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

 

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.


- Základné pojmy podľa GDPR

- Právne základy spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP

- Základné zásady

- Súhlas so spracúvaním údajov podľa GDPR

- Poučovacia povinnosť podľa GDPR

- Práva dotknutých osôb podľa GDPR

- Sprostredkovateľ a spoločný prevádzkovateľ

- Záznamy o spracovateľských činnostiach

- Bezpečnostné opatrenia

- Poverená osoba v oblasti BOZP

- Vedenie a rozsah dokumentácie podľa GDPR


Harmonogram:

09,00 – 11,00 – prednáška

11,00 – 11,15 – prestávka

11,15 – 13,00 – prednáška