INCOTERMS® 2020

Na webinári sa detailne oboznámite s novými medzinárodnými pravidlami pre výklad obchodných podmienok (International Commercial Terms), ktoré v praxi nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2020. Ako účastník získate všetky nevyhnutné informácie potrebné pre uzatváranie obchodov a pre uskutočnenie obchodných transakcií pri nákupe, predaji a preprave svojich produktov.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Maroš Prosman, JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M.
Bez DPH S DPH
Webinár 20.5.2021 20.5.2021 80,00 € 96,00 €
+ -

INCOTERMS® 2020

Na webinári sa detailne oboznámite s novými medzinárodnými pravidlami pre výklad obchodných podmienok (International Commercial Terms), ktoré v praxi nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2020. Ako účastník získate všetky nevyhnutné informácie potrebné pre uzatváranie obchodov a pre uskutočnenie obchodných transakcií pri nákupe, predaji a preprave svojich produktov.
Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, aké sú pravidlá a podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv aj povinností oboch zmluvných strán, ktoré doložky sa využívajú najčastejšie, ako vplývajú jednotlivé pravidlá na povinnosti predávajúceho či kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru, kto a kedy znáša náklady na dopravu/poistenie tovaru/škodovú udalosť počas prepravy alebo aké sú alternatívy medzinárodných pravidiel pre dodacie podmienky. Vzhľadom na to, že ide o náročnú problematiku, sú počas živého prenosu webinára akékoľvek otázky viac než vítané.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

  • úvod do problematiky uplatňovania dodacích podmienok v zahraničnom obchode,
  • charakteristika medzinárodných pravidiel pre dodacie podmienky,
  • výklad jednotlivých alternatív medzinárodných pravidiel pre dodacie podmienky,
  • prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel pre dodacie podmienky,
  • vplyv použitia jednotlivých pravidiel na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru,
  • praktické príklady, diskusia, otázky a odpovede.

Harmonogram webinára
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 12:00 - prednáška
13:00 - 13:15 - prestávka
13:15 - 14:30 - prednáška spojená s odpoveďami na otázky