Webinár: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 v aplikačnej praxi

Od 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Daňovníci, ktorých čaká aj tento rok celý rad nových povinností, ...

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Webinár 1.3.2018 - ZRUŠENÉ!!! 40,00 € 48,00 €

Webinár: Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 v aplikačnej praxi

Od 1. 1. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Daňovníci, ktorých čaká aj tento rok celý rad nových povinností, môžu už od nového roka naraziť aj na niekoľko problémov. Pripravili sme pre vás praktický webinár (online seminár) vedený Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý s vami detailne preberie nové ustanovenia vyplývajúce z novely zákona o DPH a na praktických príkladoch vysvetlí, ako ich implementovať do svojej praxe. Počas webinára nebudú chýbať ani vybrané problémy novely zákona v aplikačnej praxi od januára 2018.

 

 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
  • Zmeny v oblasti zábezpeky pre daň pri registrácii za platiteľa DPH
  • Zmeny v oblasti fakturácie
   • Úprava v obsahu faktúr
   • Osoby povinné platiť daň
   • Súhrnná faktúra
  • Nový okruh daňových zástupcov
   • Väzba na registráciu zahraničnej osoby
   • Väzba na refundáciu dane z EÚ a tretích štátov
  • Zmeny v oblasti trojstranného obchodu
  • Zmeny v oblasti ručenia za daň
  • Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti pri tovaroch ako obilniny, predmety zo železa
  • Zmeny v oblasti dodania stavby staršej ako 5 rokov a zmeny v definícii investičného majetku na účely DPH
  • Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti 
  • Zmeny v oblasti osobitného režimu uplatňovania dane (cash flow systém)
  • Zmeny  v oblasti cestovných kancelárií 
  • Zmeny v oblasti vývozu a dovozu  tovaru do (z) tretích štátov (najmä prepravné služby a humanitárna pomoc)
  • Zrušenie registrácie za platiteľa DPH

Harmonogram:
9,00 – 10,30 – prednáška
10,30 – 11,00 – prestávka
11,00 – 12,30 – prednáška