• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov – dobropisy, ťarchopisy v praxi

Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov – dobropisy, ťarchopisy v praxi

Ako správne aplikovať postup pri oprave základu dane a dane podľa zákona o DPH na strane dodávateľa a odberateľa? V ktorom zdaňovacom období uvádzať údaje z opravných faktúr? Aké sú pravidlá pre vyhotovenie opravných dokladov (dobropisy, ťarchopisy)? Kde sa takéto doklady vykazujú v tlačivách? Čo v prípade oneskorených opravných dokladov? Zorientujte sa v týchto náročných pravidlách na našom odbornom webinari.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Webinár 6.5.2022 50,00 € 60,00 €
+ -

Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH a dane z príjmov – dobropisy, ťarchopisy v praxi

Ako správne aplikovať postup pri oprave základu dane a dane podľa zákona o DPH na strane dodávateľa a odberateľa? V ktorom zdaňovacom období uvádzať údaje z opravných faktúr? Aké sú pravidlá pre vyhotovenie opravných dokladov (dobropisy, ťarchopisy)? Kde sa takéto doklady vykazujú v tlačivách? Čo v prípade oneskorených opravných dokladov? Zorientujte sa v týchto náročných pravidlách na našom odbornom webinari.

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Oprava základu dane pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku a v zahraničí
 • Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu  EÚ
 • Oprava základu dane a dane podľa § 25 zákona o DPH (dobropisy, ťarchopisy, skonta, zľavy, reklamácie, rabaty, nepriame zľavy), opravy chybne vystavených dokladov – storno dokladu
 • Uvádzanie údajov z opravných faktúr v dodatočnom daňovom priznaní DPH a kedy v riadnom?
 • Kedy nevzniká povinnosť opraviť základ dane?
 • Pravidlá pre vyhotovenie opravného dokladu pri oprave základu dane podľa § 25  a jeho náležitosti
 • Oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti na odberateľa (stavebné práce, poľnohospodárske plodiny, vybrané komodity zo železa)
 • Oprava odpočítanej dane na strane odberateľa (§ 53 zákona o DPH), ktorá súvisí s opravou základu dane u dodávateľa
 • Vykazovanie opravy základu dane a dane z pohľadu dodávateľa a odberateľa v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze, súhrnnom výkaze
 • Ako vykazovať oneskorene prijatý dobropis za minulé zdaňovacie obdobia
 • Vyúčtovacie faktúry a ich vykazovanie DPH, daň z príjmov
 • Diskusia 

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška spojená s diskusiou