Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, ktorí spoznajú náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob jeho zostavenia, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Forma produktu
Webinár
Dátum konania
03.11.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Ingrid Konečná Veverková
Bez DPH S DPH
Webinár 03.11.2022 50,00 € 60,00 €

Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu?

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov, ktorí spoznajú náležitosti odborného stanoviska k návrhu rozpočtu, ďalej spôsob jeho zostavenia, ako aj zásady predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Cieľová skupina: hlavní kontrolóri obcí, miest a vyšších územných celkov a iní.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

  • Hlavný kontrolór – súčasť rozpočtového procesu?
  • Ako spracovať odborné stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu?
  • Náležitosti odborného stanoviska  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
  • Predloženie odborného stanoviska  hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram webinára

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou