Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

Pri skončení pracovného pomeru a o mzdových nárokoch často vznikajú spory, ktoré bývajú následne pojednávané a rozhodované súdnou cestou. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa tieto spory dostanú až na súd, je fakt, že zamestnávatelia mnohokrát ukončia so zamestnancom pracovný pomer neplatne, prípadne si nesprávne zamieňajú závažné porušenie pracovnej disciplíny s menej závažným porušením alebo neuspokojivým plnením pracovných úloh, čo následne vedie k nezákonnému skončeniu pracovného pomeru.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 25.3.2020 50,00 € 60,00 €

Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny

Pri skončení pracovného pomeru a o mzdových nárokoch často vznikajú spory, ktoré bývajú následne pojednávané a rozhodované súdnou cestou. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa tieto spory dostanú až na súd, je fakt, že zamestnávatelia mnohokrát ukončia so zamestnancom pracovný pomer neplatne, prípadne si nesprávne zamieňajú závažné porušenie pracovnej disciplíny s menej závažným porušením alebo neuspokojivým plnením pracovných úloh, čo následne vedie k nezákonnému skončeniu pracovného pomeru.
Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Ako môže zamestnávateľ platne skončiť pracovný pomer? Kedy má zamestnanec nárok na vyplatenie alebo doplatenie mzdy? Odpovede na tieto a ďalšie otázky súvisiace s pracovným pomerom (od jeho uzavretia až po ukončenie) vám v zrozumiteľnej forme prinášame prostredníctvom webinára s advokátom JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., ktorý má dlhoročné skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi.

Obsahové témy webinára:
 • Ako uzatvoriť pracovný pomer
 • Možnosti skončenia pracovného pomeru
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
 • Výkon práce a porušenie pracovnej disciplíny
 • Postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny verzus neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Obsahové náležitosti výpovede zamestnávateľa
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa

Technické podmienky pre sledovanie:

Prístup na internet.

Ako prebieha webinár?

Po zakúpení prístupu k online sledovaniu vám pár dní pred jeho konaním odošleme organizačné pokyny. Počas celého priebehu webinára môžete prostredníctvom chatu klásť otázky lektorovi seminára, na ktoré vám následne odpovie.

Harmonogram webinára:
09,00 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 13,00 – prednáška