• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Webináre
 • >>
 • Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – vrátane správnych postupov

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – vrátane správnych postupov

Novinka

Na webinári s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., sa oboznámite s najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi štatutárnych zástupcov a vedúcich zamestnancov, vďaka ktorým v prípade sporu minimalizujete nepriaznivé trestné a finančné následky pre vašu spoločnosť.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 11.6.2021 11.6.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca – vrátane správnych postupov

Na webinári s JUDr. Jozefom Lukajkom, PhD., sa oboznámite s najdôležitejšími povinnosťami a správnymi postupmi štatutárnych zástupcov a vedúcich zamestnancov, vďaka ktorým v prípade sporu minimalizujete nepriaznivé trestné a finančné následky pre vašu spoločnosť.
V závere tohto praktického webinára budete disponovať potrebnými vedomosťami pre to, aby ste správne konali pri trestnej zodpovednosti štatutárov, pri nesprávnom skončení pracovného pomeru a porušení disciplíny, pri náhrade a vymáhaní škody spôsobenej zamestnancom alebo podnikateľom alebo pri nesplnení niektorých  pravidiel súvisiacich s BOZP a GDPR. V rámci programu si vypočujete taktiež praktické odporúčania, ako sa brániť v prípade štátnej kontroly napr. zo strany Inšpektorátu práce, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Úradu na ochranu osobných údajov alebo ďalších kontrolných orgánov. Ako účastník navyše získate konkrétne vzory pre jednotlivé dôležité právne oblasti pri podnikaní (pracovnoprávne vzťahy, štátne kontroly, GDPR a pod.).

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

Trestná zodpovednosť štatutárnych zástupcov a vedúcich zamestnancov

 • Kedy a kto sa môže dopustiť trestného konania
 • Podmienky zbavenia sa trestnej zodpovednosti
 • Najčastejšie trestné činy a tresty
 • Náhrada škody spôsobenej trestným činom

 

Pracovnoprávne vzťahy a najčastejšie chyby s finančným dosahom

 • Chyby pri skončení pracovného pomeru
 • Správny postup pri porušení prac. disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru

 

Náhrada a vymáhanie škody 

 • Škoda spôsobená zamestnancom (štvornásobok alebo skutočná škoda)
 • Škoda spôsobená podnikateľom alebo spoločnosťou
 • Postup pri vymáhaní škody

 

BOZP a GDPR

 • Najdôležitejšie povinnosti pri BOZP a GDPR a následky ich nesplnenia

 

Štátne kontroly a OČTK

 • Ako sa brániť pri štátnej kontrole
 • Právne prostriedky pri štátnej kontrole
 • Orgány činné v trestnom konaní
 • Inšpektorát práce
 • Úrad na ochranu osobných údajov
 • Slovenská obchodná inšpekcia

 

Vysvetlivky k poskytnutej vzorovej dokumentácii


Harmonogram webinára:
09:00 – 11:00 – prednáška
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:30 – prednáška