Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022

Novinka

Hneď na úvod roka vám prinášame veľkú rekapituláciu zmien v účtovníctve a v novelách Obchodného zákonníka účinných od 1. 1. 2022. V rámci prvej časti webinára vám Ing. Mária Horváthová poskytne potrebné informácie k procesu digitalizácie, vďaka čomu pre vás transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne nebude žiaden problém.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Horváthová
Bez DPH S DPH
Webinár 12.1.2022 12.1.2022 70,00 € 84,00 €
+ -

Vedenie účtovníctva a novely Obchodného zákonníka v praxi od 1. 1. 2022

Hneď na úvod roka vám prinášame veľkú rekapituláciu zmien v účtovníctve a v novelách Obchodného zákonníka účinných od 1. 1. 2022. V rámci prvej časti webinára vám Ing. Mária Horváthová poskytne potrebné informácie k procesu digitalizácie, vďaka čomu pre vás transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne nebude žiaden problém.
Upresniť si budete môcť i náležitosti účtovného dokladu, uchovávanie účtovnej dokumentácie, povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, ako aj zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok.

V druhej časti webinára sa oboznámite so zápisom do obchodného registra, s vplyvom obchodnej spoločnosti v kríze na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky, ako aj so zrušením spoločnosti a s tým spojenou povinnosťou zostavenia účtovnej závierky, povinnosťou zverejňovania dokumentov a archiváciou dokumentov.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní

Program webinára

Novela zákona o účtovníctve

  • Proces digitalizácie účtovníctva. Zásady pre preukázateľnosť listinných a elektronických účtovných záznamov
  • Transformácia účtovných záznamov z listinnej podoby do elektronickej a opačne
  • Povinné náležitosti účtovného dokladu
  • Uchovávanie účtovnej dokumentácie
  • Zmeny vo verejnej a neverejnej časti registra účtovných závierok
  • Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

Novely Obchodného zákonníka na povinnosti účtovnej jednotky

  • Do obchodného registra sa zapisuje len právnická osoba
  • Obchodná spoločnosť v kríze, čo to znamená pre účtovnú jednotku. Vplyv na nepretržitosť pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
  • Zrušenie obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia súdu a s tým spojené povinnosti zostavenia účtovnej závierky, povinnosti zverejňovania dokumentov, archivácia dokumentov

Diskusia


Harmonogram webinára:
9:00 – 11:00 - prednáška
11:00 – 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 - prednáška spojená s diskusiou