Základy transferového oceňovania

Zámerom webinára je poskytnúť účastníkom základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Zameriame sa aj na obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti s doplnením o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia a návod, ako sa im vyvarovať.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 1.6.2021 1.6.2021 70,00 € 84,00 €
+ -

Základy transferového oceňovania

Zámerom webinára je poskytnúť účastníkom základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Zameriame sa aj na obsah a rozsah dokumentačnej povinnosti s doplnením o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia a návod, ako sa im vyvarovať.

Princípy transferového oceňovania sú povinné v daňovej praxi uplatňovať nielen zahraničné závislé osoby, ale od roku 2015 aj tuzemské závislé osoby. Aj keď táto povinnosť nie je pre daňové subjekty žiadna novinka, doteraz sa považuje táto problematika za pomerne náročnú a nejednoznačnú. V spleti právnych predpisov si podnikateľské subjekty, ktoré sú závislými osobami, často neuvedomia, že okrem povinnosti viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu majú aj povinnosť upraviť si základ dane podľa tzv. princípu nezávislého vzťahu.


Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Ako bonus získa každý účastník:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Obsah webinára

 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti
 • Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu
 • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov
 • Základné povinnosti závislých osôb – úprava základu dane
 • Základné povinnosti závislých osôb – dokumentačná povinnosť
 • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 • Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram webinára
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška