Základy transferového oceňovania

Novinka

Aj keď pravidlá transferového oceňovania sa už od roku 2015 uplatňujú aj na tuzemské závislé osoby, doteraz sa v praxi stretávame s prípadmi, keď si v spleti právnych predpisov podnikateľské subjekty často neuvedomia, aké daňové povinnosti a v akom rozsahu majú voči správcovi dane. Na uvedenom webinári si preto priblížime, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu.

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Webinár 9.11.2020 9.11.2020 60,00 € 72,00 €
+ -

Základy transferového oceňovania

Aj keď pravidlá transferového oceňovania sa už od roku 2015 uplatňujú aj na tuzemské závislé osoby, doteraz sa v praxi stretávame s prípadmi, keď si v spleti právnych predpisov podnikateľské subjekty často neuvedomia, aké daňové povinnosti a v akom rozsahu majú voči správcovi dane. Na uvedenom webinári si preto priblížime, čo je transferové oceňovanie, kto sú závislé osoby, ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu alebo ako pripraviť „dobrú“ dokumentáciu.
Účastníci webinára nadobudnú základné poznatky z problematiky transferového oceňovania a podrobný prehľad o povinnostiach závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a v súvisiacich právnych predpisoch. Celý priebeh webinára bude doplnený o reálne príklady z praxe, vďaka čomu sa budete bez akýchkoľvek problémov vedieť vyrovnať s transferovým oceňovaním vo svojej firme. Chýbať nebude ani prehľad najčastejších chýb daňových subjektov, ako aj praktické riešenia, ako sa im vyvarovať.

Ako prebieha online seminár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Obsah webinára:
  • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti
  • Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu
  • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov
  • Základné povinnosti závislých osôb – úprava základu dane
  • Základné povinnosti závislých osôb – dokumentačná povinnosť
  • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
  • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
  • Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram webinára:
09:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 11:30 - prestávka
11:30 - 13:00 - prednáška