Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

Lektorka Ing. Dagmar Melotíkova vo videoškolení vysvetľuje, ako v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní postupovať pri príprave podkladov na zákazku s nízkou hodnotou.

Rok vydania
9/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
79 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -

Zákazka s nízkou hodnotou a príprava súťažných podkladov

Lektorka Ing. Dagmar Melotíkova vo videoškolení vysvetľuje, ako v súlade s novým zákonom o verejnom obstarávaní postupovať pri príprave podkladov na zákazku s nízkou hodnotou.
 • Dôvody zmien
 • Verejný obstarávateľ
 • Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
 • Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
 • Zákazka
 • Finančné limity – zákazka s nízkou hodnotou
 • Finančné limity a postup
 • Civilná zákazka
 • Stavebné práce
 • Ak test určí bežnú dostupnosť Verejné obstarávanie na EKS
 • Čierna listina na EKS
 • Konečný užívateľ výhod
 • Zosumarizovanie základných povinností pri zákazke s nízkou hodnotou
 • Smernica pre verejné obstarávanie
 • Plán verejného obstarávania
 • Mimoriadne nízka ponuka
 • Výzva na predkladanie ponúk
 • Lehota na predkladanie ponúk
 • Vyhodnotenie verejného obstarávania
 • Zmluva, objednávka
 • Rámcová dohoda
 • Priame zadanie zákazkySúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.