Základná finančná kontrola

Publikácia sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v praxi od roku 2017, a to po účinnosti zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií ...

Cena s DPH
51,60 €
Cena bez DPH
43,00 €
Rok vydania
2017
Počet strán
87
Formát
MS Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
+ -

Základná finančná kontrola

Publikácia sa venuje výkonu základnej finančnej kontroly v praxi od roku 2017, a to po účinnosti zákona o finančnej kontrole a audite v nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe.
Publikácia obsahuje viacero vzorov a otázok, ktoré čitateľovi prezentujú aktuálny právny stav a spôsob výkonu základnej finančnej kontroly tak, aby jej výkon bol čo najmenej zaťažujúci.
Samotný výkon finančnej kontroly so sebou prináša množstvo otázok a nejasností. Úvodná séria otázok sa venuje finančnej kontrole ako celku, na ktoré nadväzujú otázky z oblasti výkonu základnej finančnej kontroly v roku 2016. Následne sa otázky zameriavajú na často problematickú oblasť – formálne náležitosti základnej finančnej kontroly.
S výkonom základnej finančnej kontroly sa spájajú aj iné typy finančnej kontroly – administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste.
Elektronická podoba publikácie umožňuje čitateľovi prispôsobiť si priložené vzory potrebám akéhokoľvek subjektu verejnej správy.