Zákon o cenných papieroch (2017)

podľa právneho stavu k 31. 10. 2017 (Úplne znenia zákonov 18/2017)

Cena s DPH
3,53 €
Cena bez DPH
2,94 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o cenných papieroch (2017)

podľa právneho stavu k 31. 10. 2017 (Úplne znenia zákonov 18/2017)
Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH

Po zmene zákonom č. 237/2017 Z. z.:

  • Smernica 2014/65/EÚ a nariadenie 600/2014/EÚ (zmenené nariadením 2016/1033/EÚ), spoločne označované ako balík MiFID II, sa vzťahujú na trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania. Nový legislatívny rámec vyžaduje, aby miesta obchodovania a systematickí internalizátori poskytli príslušným orgánom referenčné údaje o finančnom nástroji, v ktorých sa jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja podliehajúceho pôsobnosti balíka 2014/65/EÚ.
  • Dochádza k zavedeniu vkladových potvrdeniek do sústavy cenných papierov. V praxi sa týmto druhom cenného papiera rozumejú najmä globálne depozitné certifikáty a americké depozitné certifikáty (GDR a ADR), ktoré pre účely obchodovania na zahraničnom trhu zastupujú cenné papiere vydané emitentom a registrované obvykle v centrálnom depozitári jeho domovského štátu.
  • Zavádzajú sa nové definície, z ktorých osobitné miesto zaujíma definícia algoritmického obchodovania ako nová požiadavka na obchodníkov s cennými papiermi, a definícia poskytovateľov služieb vykazovania údajov – APA, CTP a ARM. Služby vykazovania údajov je možné na základe povolenia Národnej banky Slovenska.

Predpokladaný termín vydania: 46.kalendárny týždeň