Zákon o cestnej doprave

podľa právneho stavu k 26. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 19/2019).

Cena s DPH
4,73 €
Cena bez DPH
3,94 €
Rok vydania
2019
Počet strán
64
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cestnej doprave

podľa právneho stavu k 26. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 19/2019).

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave 

Po zmene zákonom č. 9/2019 Z. z.:

  • Uzákoňuje sa povinnosť do 30 kalendárnych dní od úmrtia držiteľa písomne oznámiť dopravnému správnemu orgánu o pokračovaní v prevádzkovaní cestnej dopravy;
  • Vkladajú sa nové paragrafy § 26 až § 30;
  • Definujú sa povinnosti Okresného úradu v sídle kraja;
  • Pokuty, ktoré môže dopravný správny orgán uložiť v rozmedzí od 100 eur do 15 000 eur;
  • Upravuje sa povinnosť oznámiť dopravnému správnemu orgánu pri právnickej osobe aj zmenu osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu;
  • Pre colné orgány sa upravuje kompetencia v súvislosti s výkonom odborného dozoru v taxislužbe.

Po zmene zákonom č. 35/2019 Z. z.:

  • Dochádza k zmene terminológie: slovo „Colník“ sa nahrádza slovami „Ozbrojený príslušník finančnej správy“

Po zmene zákonom č. 55/2019 Z. z.:

  • Dochádza k zmene terminológie a dopĺňa sa odstavec o spolupráci policajného zboru s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti