Zákon o dani z príjmov v PDF (2017)

podľa právneho stavu k 9. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 1/2017)

Cena s DPH
5,10 €
Cena bez DPH
4,25 €
Rok vydania
2017
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o dani z príjmov v PDF (2017)

podľa právneho stavu k 9. 1. 2017 (Úplne znenia zákonov 1/2017)
Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z.
O DANI Z PRÍJMOV


Po zmene zákonom č. 341/2016 Z. z.:
Cieľom novely je vytvorenie kvalitného a konkurencieschopného podnikateľského prostredia a dosiahnutie spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže, a to aj prostredníctvom opatrení, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov a podpore podnikateľského prostredia v oblasti daní. Novela zákona obsahuje opatrenia v oblasti boja proti daňovým únikom, zvyšovania efektivity výberu a vymáhania daní a podporovania dobrovoľného plnenia daňových povinností, a to:
1. zlepšenie podnikateľského prostredia pri pokračovaní konsolidácie verejných financií
  • zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %
  • zavedenie zdanenia podielov na zisku (dividend) pri súčasnom zrušení zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku (dividend)
  • zvýšenie maximálneho limitu uplatňovania paušálnych výdavkov

2. posilňovanie právnej istoty v oblasti transferového oceňovania
  • zadefinovanie pojmu kontrolovaná transakcia
  • spresnenie primárnej úpravy základu dane
  • spresnenie procesu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia, ak daňovník požiada o odsúhlasenie metódy ocenenia

3. boj proti agresívnemu daňovému plánovaniu
  • sprísnenie sankcií, ak sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktorého výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti