Zákon o dani z príjmov (2018)

Akcia -71%

podľa právneho stavu k 13. 4. 2018 (Úplné znenia zákonov 18/2018)

Ušetríte
71% = 4,60 €
Cena s DPH
6,52 € 1,92 €
Cena bez DPH
5,43 € 1,60 €
Rok vydania
2018
Počet strán
176
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o dani z príjmov (2018)

podľa právneho stavu k 13. 4. 2018 (Úplné znenia zákonov 18/2018)
Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov


Po zmene zákonom č. 57/2018 Z. z.:
 • V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa mení spôsob výpočtu
  úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci.
 • Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane.
 • Výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.
 • Zamedzuje sa súbehu uplatňovania úľav na dani z príjmov schválených do 31. marca 2018 a tých,
  ktoré boli schválené podľa nového zákona o regionálnej investičnej pomoci od 1. apríla 2018.


Po zmene zákonom č. 63/2018 Z. z.:
 • Od 1. mája 2018 sa do zákona dopĺňajú nové druhy príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov
  fyzických osôb, a to sumy peňažných plnení vyplatených ako 13. plat a 14. plat podľa novelizovaného
  Zákonníka práce, stanovujú sa podmienky, za ktorých budú tieto príjmy oslobodené od dane.
 • Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane.
 • Prechodné ustanovenia upravujú, kedy sa uvedené oslobodenia od dane použijú prvýkrát a za akých podmienok.Predpokladaný termín vydania: 17.kalendárny týždeň