Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

Akcia -74%

podľa právneho stavu k 30. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 22/2018). Publikácia aktualizuje novelou informácie zákona č. 650/2004 Z.z.

Ušetríte
74% = 4,77 €
Cena s DPH
6,45 € 1,68 €
Cena bez DPH
5,38 € 1,40 €
Rok vydania
2018
Počet strán
124
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení

podľa právneho stavu k 30. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 22/2018). Publikácia aktualizuje novelou informácie zákona č. 650/2004 Z.z.
Úplné znenie zákona
č. 650/2004 Z. z.
O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ


Po zmene zákonom č. 109/2018 Z. z.:
 • Účelom novely je predovšetkým úprava a doplnenie podmienok pre výkon činnosti doplnkovej
  dôchodkovej spoločnosti prebratím jednotlivých ustanovení smernice (EÚ) 2016/2341 a smernice
  2014/50/EÚ. V kontexte zmien, ktoré sú vyvolané prebraním príslušných ustanovení uvedených
  smerníc, sú najväčšie zmeny v oblasti organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
  a v oblasti informácií, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť poskytovať v predkontraktuálnej
  fáze, v období sporenia, ale aj v období pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, resp. počas
  poberania dávky.

 • Zavedením funkcie vnútorného auditu a prijatím a uplatňovaním zásad odmeňovania sa aj v sektore
  doplnkového dôchodkového sporenia začnú uplatňovať princípy, požiadavky a zásady, ktoré sa
  vzťahujú aj na iné inštitúcie vo finančnom sektore.

 • Významný posun v informáciách, ktoré budú poskytované účastníkom predstavujú najmä zmeny vo
  výpise z osobného účtu, ktorý sa dopĺňa najmä o vek potrebný na splnenie podmienok na poberanie
  doplnkového starobného dôchodku a sumu odplát, nákladov a poplatkov, o ktoré sa znížila suma
  osobného účtu účastníka a poberateľa dávky. Účastník zároveň dostane aj odhad (v troch variantoch)
  výšky jeho dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, kedy má
  právo začať čerpať dôchodok.

 • Z dôvodu uľahčenia organizácie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na úrovni Únie sa
  umožní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonať cezhraničný prevod doplnkového dôchodkového
  fondu (alebo jeho časti) do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti resp. prijať majetok zo zamestnaneckej
  dôchodkovej spoločnosti alebo ich peňažný ekvivalent.

 • V snahe uľahčiť mobilitu zamestnancov medzi členskými štátmi, ako aj v záujme zlepšenia prevoditeľnosti
  dôchodkových úspor zamestnancov sa v rámci doplnkového dôchodkového sporenia na
  Slovensku zavádza možnosť a podmienky individuálneho prevodu majetku účastníka zo systému
  doplnkového dôchodkového sporenia do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti v prípade,
  ak skončí vykonávanie zárobkovej činnosti na území Slovenskej republiky a odchádza pracovať do
  iného členského štátu.


Predpokladaný termín vydania: 24.kalendárny týždeň