Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 29/2017)

Cena s DPH
1,21 €
Cena bez DPH
1,01 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 5. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 29/2017)
Úplné znenie zákona
č. 289/2008 Z. z.
O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

Po zmene zákonom č. 270/2017 Z. z.:

 • V záujme zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochranu sa navrhujú
  zmeny týkajúce sa certifikácie elektronických registračných pokladníc, postupu servisných organizácií
  pri ukončení prevádzky pokladníc.
 • Navrhnutými legislatívnymi úpravami sa chce dosiahnuť, aby koncový používateľ virtuálnej registračnej
  pokladnice - podnikateľ používal výhradne klientske prostredia poskytované finančným riaditeľstvom.
 • Výrobcovia, dovozcovia a distribútori elektronických registračných pokladníc budú povinní poskytovať
  na základe výzvy Colného úradu Bratislava aj iné informácie ako doteraz.
 • Za účelom zjednotenia postupu pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky
  s postupom pri ukončení prevádzky ERP sa navrhuje, aby mal podnikateľ možnosť ukončiť prevádzku
  ERP na ktoromkoľvek daňovom úrade.
 • Príloha č. 3 – Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa upravuje z dôvodu, že zákonom boli
  ustanovené nové povinnosti, ktoré je potrebné zaznamenať do tejto knihy.Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň