• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

Akcia -14%

podľa právneho stavu k 3.12.2018 (Úplné znenia zákonov 39/2018).

Ušetríte
14% = 0,47 €
Cena s DPH
3,23 € 2,76 €
Cena bez DPH
2,69 € 2,30 €
Rok vydania
2018
Počet strán
52
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o ochrane spotrebiteľa, Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov

podľa právneho stavu k 3.12.2018 (Úplné znenia zákonov 39/2018).
Úplné znenie zákona
č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa

Po zmene zákonom č. 170/2018 Z. z.:
 • Zavádza sa povinnosť predávajúceho vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú dodatočnú platbu, t. j. platbu inú, ako je úhrada ceny za hlavný predmet plnenia a náklady na dopravu, dodanie a poštovné, pokiaľ predávajúci nezískal výslovný súhlas spotrebiteľa s úhradou tejto dodatočnej platby pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, ale jeho súhlas vyvodil použitím predvolených možností.
 • Rozširuje sa povinnosť uverejňovať informácie o nebezpečnosti výrobkov aj prostredníctvom webového sídla orgánu dozoru.
 • Upravuje sa vzťah medzi predzmluvnými informačnými povinnosťami predávajúceho podľa všeobecného verejnoprávneho predpisu na ochranu spotrebiteľa a informáciami poskytovanými spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy podľa osobitných právnych predpisov.


Úplné znenie zákona
č. 102/2014 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Po zmene zákonom č. 170/2018 Z. z.:
 • V prípade zmlúv uzavretých na dobu neurčitú a dohôd o predplatnom sa výslovne ustanovuje povinnosť
  predávajúceho informovať spotrebiteľa aj o cene za jeden mesiac zúčtovacieho obdobia, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná ako jeden mesiac.
 • Upravuje sa pre predávajúceho povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku na trvanlivom nosiči bezodkladne po jej uzavretí, najneskôr však do začatia
  poskytovania služby.
 • Upravuje sa možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade kníh a tiež rezervácie v ubytovacích zariadeniach.
 • Dopĺňa sa metóda výpočtu ceny za skutočne poskytnuté plnenie.