• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2015)

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2015)

Akcia -65%

podľa právneho stavu k 8.4.2015 (Úplne znenia zákonov 17/2015)

Ušetríte
65% = 5,34 €
Cena s DPH
8,18 € 2,84 €
Cena bez DPH
6,82 € 2,37 €
Rok vydania
2015
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2015)

podľa právneho stavu k 8.4.2015 (Úplne znenia zákonov 17/2015)
Zákon
č. 61/2015 Z. z.
O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE


Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON)


a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Po zmene zákonom č. 61/2015 Z. z.:
 • Ustanovuje sa, že školským vzdelávacím programom môže byť aj inovatívny vzdelávací program, ktorý bol experimentálne overovaný a úspešne vyhodnotený odborným garantom.
 • S cieľom zjednotiť rozsah a obsah praktického vyučovania v jednotlivých študijných odboroch
  a učebných odboroch sa bude praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania uskutočňovať
  podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov, ktoré budú súčasťou štátneho vzdelávacie hoprogramu pre odborné vzdelávanie a prípravu a budú pre zamestnávateľov záväzné.
 • Zavádza sa nová nadväzujúca forma štúdia, a to „skrátené štúdium“, ktoré sa bude organizovať pre žiakov s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie. Toto štúdium sa organizuje buď ako jednoročné alebo dvojročné a v prípade dvojročného štúdia absolvent dosiahne stredné odborné vzdelanie a získa výučný list.
 • K podstatným otázkam ako je osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, prerušenie štúdia, či prestup na inú strednú školu mal možnosť zapojiť aj zamestnávateľ, ktorý poskytuje dotknutému žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.


Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE

Po zmene zákonom č. 61/2015 Z. z.:
 • Pracovisko praktického vyučovania je miesto, kde sa vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho
  vzdelávania. Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, ktorý
  má spôsobilosť vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na základe
  vydaného osvedčenia.
 • Pracovisko praktického vyučovania na rozdiel od súčasného stavu už nebude považované za
  školské zariadenie.