Zákon o odpadoch

Akcia -66%

podľa právneho stavu k 6. 8. 2018 (Úplné znenia zákonov 32/2018).

Ušetríte
66% = 5,41 €
Cena s DPH
8,17 € 2,76 €
Cena bez DPH
6,81 € 2,30 €
Rok vydania
2018
Počet strán
156
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o odpadoch

podľa právneho stavu k 6. 8. 2018 (Úplné znenia zákonov 32/2018).
Úplné znenie zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch

Po zmene zákonom č. 106/2018 Z. z.:
  • v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla sa mení zákona o odpadoch z dôvodu
    vydávania potvrdení o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom,
  • upravuje sa povinnosť odovzdania dokladov od vozidla a tabuliek s evidenčným číslom len pri vyradení vozidla z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu,
  • ak občan odovzdá staré vozidlo na spracovanie, spracovateľ starého vozidla bude povinný vydať držiteľovi vozidla okrem potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovane aj potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie. Zároveň spracovateľ starého vozidla automatizovane zabezpečí vyradenie vozidla z evidencie, čím odpadne občanom povinnosť oznamovať odovzdanie starého vozidla na spracovanie orgánu Policajného zboru za účelom vyradenia vozidla z evidencie.


Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:
  • ruší sa povinnosť žiadateľa predkladať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky výpis
    z registra trestov. Žiadateľ poskytne ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým ministerstvo získa výpis z registra trestov. Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 122a.


Po zmene zákonom č. 208/2018 Z. z.:
  • zákon odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu,
  • cieľom novely zákona o odpadoch je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.