Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o sociálnych službách (2016)

Akcia -72%

podľa právneho stavu k 29. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 6/2016)

Ušetríte
72% = 5,09 €
Cena s DPH
7,05 € 1,96 €
Cena bez DPH
5,88 € 1,63 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o sociálnych službách (2016)

podľa právneho stavu k 29. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 6/2016)
Úplné znenie zákona
č. 417/2013 Z. z.
O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI


Po zmene zákonom č. 378/2015 Z. z.:
 • odstraňujú sa prekážky účasti na dobrovoľnej vojenskej príprave, na pravidelnom cvičení alebo pri
  plnení úloh ozbrojených síl pre členov domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak jej
  členovia prejavia záujem o výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo podpíšu dohodu o zaradení
  do aktívnych záloh.Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Po zmene zákonom č. 345/2015 Z. z.:
 • odkladá sa účinnosť vybraných ustanovení zákona upravujúcich vybrané povinnosti poskytovateľov
  sociálnych služieb,
 • odkladá sa účinnosť ustanovenia o hodnotení podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby,
 • vykonali sa zmeny v oblasti hmotnoprávnej úpravy hodnotenia podmienok kvality poskytovanej
  sociálnej služby obsiahnutej v § 104 zákona o sociálnych službách, a to v záujme zabezpečenia
  vykonateľnosti tohto hodnotenia pre vybrané druhy sociálnych služieb,
 • mení sa príloha č. 2 v oblasti dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a v oblasti personálnych
  podmienok, kde sa nahrádza doterajšie znenie štandardu a indikátorov v rámci kritéria
  3.4 - Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby.