Zákon o priestupkoch

Podľa právneho stavu k 4. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 13/2020).

Cena s DPH
3,20 €
Cena bez DPH
2,67 €
Rok vydania
2020
Počet strán
32
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o priestupkoch

Podľa právneho stavu k 4. 3. 2020 (Úplné znenia zákonov 13/2020).

Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb.
O PRIESTUPKOCH


Po zmene zákonom č. 393/2019 Z. z.:

  • Upravuje výmery pokuty a zákazu činnosti za spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch.
  • Ako priestupok sa hodnotí, ak vodič počas vedenia drží v ruke alebo iným spôsobom obsluhuje telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonáva inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.