Zákon o službách zamestnanosti (2018)

Akcia -72%

podľa právneho stavu k 31. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 23/2018).

Ušetríte
72% = 4,34 €
Cena s DPH
6,02 € 1,68 €
Cena bez DPH
5,02 € 1,40 €
Rok vydania
2018
Počet strán
116
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti (2018)

podľa právneho stavu k 31. 5. 2018 (Úplné znenia zákonov 23/2018).
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti


Po zmene zákonom č. 108/2018 Z. z.:
 • V súvislosti s mobilitou rodinných príslušníkov štátneho príslušníka tretej krajiny výskumného pracovníka
  sa v § 23a ods. 1 písm. c) rozširujú kategórie štátnych príslušníkov tretej krajiny, u ktorých sa
  na výkon zamestnania v SR nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného
  miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia
  voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

 • Zamedzuje sa vstup na trh práce pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na
  určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnávaní bez vyžadovania
  potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému
  zamestnaniu, alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo
  povolenie na zamestnanie.

 • Ustanovenie § 23b zákona o službách zamestnanosti upravuje povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní
  občana členského štátu EÚ a štátneho príslušníka tretej krajiny. Ide najmä o povinnosti
  nahlasovania nástupu do zamestnania a skončenia zamestnania občana členského štátu EÚ a nahlasovania
  nástupu do zamestnania a skončenia zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny
  v prípadoch, keď má vydané jednotné povolenie, modrú kartu alebo povolenie na zamestnanie, ako
  aj v prípadoch, keď na výkon zamestnania ani jedno z týchto povolení štátny príslušník tretej krajiny
  nepotrebuje.


Po zmene zákonom č. 112/2018 Z. z.:
 • Definujú sa subjekty sociálnej ekonomiky, sociálny podnik, ako aj ďalšie pojmy z oblasti sociálnej
  ekonomiky, vrátane podmienok priznávania štatútu registrovaných sociálnych podnikov, ako aj
  možnosti ich podpory, sa vypúšťa z pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny kompetencia
  v oblasti priznávania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie, vrátane jeho zmeny, pozastavenia
  alebo zrušenia a vedenie ich registra.

 • Dopĺňa sa, aby povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania nebolo
  možné vydať ani integračnému podniku.

 • Nie je možné mať súčasne priznané postavenie sociálneho podniku pracovnej integrácie podľa zákona
  o službách zamestnanosti a integračného podniku podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych
  podnikoch, preto sa navrhuje, aby priznaním postavenia integračného podniku zo zákona
  zaniklo postavenie zamestnávateľa prechodného zamestnania.

 • S cieľom podpory integrácie znevýhodnených osôb na trh práce sa zavádza nové aktívne opatrenie
  na trhu práce Príspevok integračnému podniku.