Zákon o službách zamestnanosti

Akcia -72%

podľa právneho stavu k 6. 4. 2018 (Úplné znenia zákonov 15/2018)

Ušetríte
72% = 4,34 €
Cena s DPH
6,02 € 1,68 €
Cena bez DPH
5,02 € 1,40 €
Rok vydania
2018
Počet strán
112
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti

podľa právneho stavu k 6. 4. 2018 (Úplné znenia zákonov 15/2018)
Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti


Po zmene zákonom č. 57/2018 Z. z.:
 • Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej
  medzi prijímateľom a ministerstvom práce prostredníctvom ústredia práce.
 • Vzhľadom na zavedenie pojmu „centrum podnikových služieb“ sa navrhuje aktualizovať predmetné
  ustanovenia zákona.

Po zmene zákonom č. 63/2018 Z. z.:
 • Zamestnávateľ v ponuke zamestnania má uviesť len údaje, ktoré sa dajú dodržať.
 • V § 41 sa ustanovuje povinnosť zamestnávateľa, aby pri uzatváraní pracovnej zmluvy nenavrhoval
  základnú zložku mzdy v sume nižšej ako uviedol v ponuke zamestnania.

Po zmene zákonom č. 63/2018 Z. z.:
 • Dochádza k zatraktívneniu podmienok pre vznik nároku na príspevok na dochádzku za prácou a na
  príspevok na podporu mobility za prácou.
 • Zjednodušujú sa podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách,
  kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v okresoch s priemernou mierou
  evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
 • Zavádza sa podmienka pre vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.
 • Novým § 53c sa navrhuje zavedenie nového príspevku na presťahovanie za prácou a to pre zamestnancov,
  ktorí v súvislosti so získaním zamestnania zmenia miesto svojho trvalého pobytu, ktoré bude
  od pôvodného miesta trvalého pobytu vzdialené najmenej 70 km.


Predpokladaný termín vydania: 16.kalendárny týždeň