Zákon o sociálnom poistení

Akcia -15%

podľa právneho stavu k 5.12. 2018 (Úplné znenia zákonov 42/2018).

Ušetríte
15% = 2,00 €
Cena s DPH
13,31 € 11,31 €
Cena bez DPH
11,09 € 9,43 €
Rok vydania
2018
Počet strán
268
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení

podľa právneho stavu k 5.12. 2018 (Úplné znenia zákonov 42/2018).
Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení


Po zmene zákonom č. 282/2018 Z. z.:
 • cieľom novely zákona je aj zvýšenie zapamätateľnosti dôchodkového veku, a preto sa dôchodkový vek určuje na roky a mesiace.
 • zvyšuje sa transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému tým, že vek odchodu do dôchodku má byť známy 5 rokov dopredu.

Po zmene zákonom č. 314/2018 Z. z.:
 • ustanovenia upravujú vylúčenie nároku na výplatu nemocenských dávok (nemocenské, ošetrovné a materské) počas obdobia, v ktorom sudca Ústavného súdu SR pre dočasnú pracovnú neschopnosť nemôže vykonávať svoju funkciu, ak mu za toto obdobie, patria náhrady na úrovni platu vrátane ostatných náležitostí podľa príslušných ustanovení.

Po zmene zákonom č. 317/2018 Z. z.:
 • účelom právnej úpravy v článku I je zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení pri rešpektovaní zásad a princípov ustanovených v sociálnom poistení zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Základné zásady, z ktorých sa pri príprave ročného zúčtovania vychádzalo, sú nasledovné:
  a) zaviesť ročné zúčtovanie čo najskôr, teda do súčasného právneho stavu tak, aby k plateniu preddavkov poistného na sociálne poistenie došlo za obdobie od januára 2021 a ročné zúčtovanie bolo vykonané v roku 2022,
  b) nezvyšovať administratívnu záťaž podnikateľských subjektov, práve naopak, znižovať ju,
  c) dosiahnuť spravodlivosť pre všetky subjekty, ktorých sa ročné zúčtovanie bude týkať, tak, aby sa predišlo vzniku preplatkov alebo nedoplatkov ako výsledku ročného zúčtovania.
 • ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa, čím sa predíde nadmernému zvýšeniu administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a poistencov. V zmysle návrhu poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity budú platené a odvádzané preddavkami a prebehne nad nimi ročné zúčtovanie. Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude vykonávať. Z uvedeného dôvodu sa poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie bude spravovať v zásade rovnakým režimom ako doteraz. V zmysle predloženého návrhu sa začnú platiť a odvádzať preddavky na poistnom za obdobie od januára 2021 a Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2022 za rok 2021.