Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2016)

Výpredaj -61%

podľa právneho stavu k 25. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 23/2016)

Ušetríte
61% = 3,14 €
Cena s DPH
5,14 € 2,00 €
Cena bez DPH
4,28 € 1,67 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (2016)

podľa právneho stavu k 25. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 23/2016)
Zákon
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
  • Zákon sa dopĺňa o prechodné ustanovenie, ktorého cieľom je zabezpečiť bezproblémovú aplikáciu
    posudzovania bezúhonnosti právnických osôb v osobitných povoľovacích konaniach, ktoré nebudú
    ku dňu účinnosti zákona právoplatne skončené.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
  • Navrhovanou zmenou sa nahrádza odkaz na Občiansky súdny poriadok, ktorý stratí účinnosť, odkazom
    na príslušné ustanovenia Civilného mimosporového poriadku.


Predpokladaný termín vydania: 23.kalendárny týždeň