Zákon o sociálnych službách (2018)

podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018)

Cena s DPH
9,89 €
Cena bez DPH
8,24 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o sociálnych službách (2018)

podľa právneho stavu k 28. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 7/2018)
Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Po zmene zákonom č. 331/2017 Z. z.:

  • Pôsobnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva ako aj orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách sa týka najmä kontroly činnosti poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom súvisiacich s plnením povinností zamestnávateľov pri posúdení zdravotného rizika pri práci a ochrane zdravia zamestnancov pri práci.
  • U osoby, ktorá žiada o zápis do registra, sa poskytovanie sociálnej služby bez cieľa dosiahnuť zisk posudzuje podľa jej právnej formy.
  • Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa poskytuje vo výške podľa novej prílohy č. 4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v zariadení zapísaného v registri.
  • Vkladajú sa nové § 78a - Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a § 78aa Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni.


Po zmene zákonom č. 351/2017 Z. z.:
  • Príjem z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach (§ 35 – 39 zákona č.448/2008 Z. z.) je potrebné začleniť aj do spôsobu určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v týchto druhoch zariadení.
  • Ustanovuje sa špeciálna právna úprava určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2018, a to vzhľadom na novo ustanovený spôsob určenia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby s účinnosťou od 1. januára 2018, ktorý vychádza zo zohľadnenia príjmu z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Predpokladaný termín vydania: 8.kalendárny týždeň