Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) (2018)

podľa právneho stavu k 31. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 9/2018)

Cena s DPH
1,61 €
Cena bez DPH
1,34 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok) (2018)

podľa právneho stavu k 31. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 9/2018)
Úplné znenie zákona
č. 71/1967 Zb.
O SPRÁVNOM KONANÍ (SPRÁVNY PORIADOK)

Po zmene zákonom č. 238/2017 Z. z.:

  • Pojmovo a z hľadiska používaných inštitútov zosúlaďuje elektronický postup v správnom konaní so zákonom o e-Governmente.
  • Vypúšťa nepoužívané spôsoby podávania podaní.
Predpokladaný termín vydania: 7.kalendárny týždeň