• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Akcia -15%

podľa právneho stavu k 4.12. 2018 (Úplné znenia zákonov 43/2018).

Ušetríte
15% = 1,23 €
Cena s DPH
8,17 € 6,95 €
Cena bez DPH
6,81 € 5,79 €
Rok vydania
2018
Počet strán
156
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

podľa právneho stavu k 4.12. 2018 (Úplné znenia zákonov 43/2018).
Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:
 • Navrhovaná zmena vypúšťa povinnosť predkladať k žiadosti o podporu nepriamou formou výpis z obchodného
  registra.
Po zmene zákonom č. 318/2018 Z. z.:
 • Okrem technických zmien a zmien percentuálnych údajov v paragrafoch sa vkladá nová príloha č. 3 „Platové tarify štátnych zamestnancov“, obsahujúca 9 platobných tried.


Úplné znenie zákona
č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Po zmene zákonom č. 318/2018 Z. z.:
 • Navrhovaná zmena vypúšťa povinnosť predkladať k žiadosti o podporu nepriamou formou výpis z obchodného
  registra.
 • Vypustenie ustanovenia, ktoré vylučovalo limit osobného príplatku pre zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie;
 • odmeňovanie vyplývajúce z novej právnej úpravy založené na existencii základnej stupnice platových taríf, ktorá bude zahŕňať aj odmeňovanie zamestnancov, ktorí boli doteraz zaradení do osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj odmeňovanie zdravotníckych zamestnancov;
 • zamestnanci vykonávajúci prácu v zahraničí už nebudú odmeňovaní podľa osobitných tabuliek, ale navrhuje sa aplikovať nové stupnice, ktorých tarify budú vynásobené objektivizovaným platovým koeficientom;
 • zamestnancovi je možnosť poskytovať platovú kompenzáciu aj pri pôsobení faktorov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vykonávanie práce (z časti zosúladené so Zákonníkom práce);
 • nové stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sú súčasťou zákona vo forme príslušných príloh.