Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2018)

Akcia -18%

podľa právneho stavu k 26. 3. 2018 (Úplné znenia zákonov 12/2018)

Ušetríte
18% = 0,41 €
Cena s DPH
2,21 € 1,80 €
Cena bez DPH
1,84 € 1,50 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (2018)

podľa právneho stavu k 26. 3. 2018 (Úplné znenia zákonov 12/2018)
Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 54/2018 Z. z.:

  • Odstraňuje sa problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia, napríklad školské jedálne a centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov, alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania.
  • Upravuje sa, že zriaďovateľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia je povinný na čas do vymenovania riaditeľa poveriť vykonávaním jeho funkcie pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia; upravuje sa, aby orgány štátnej správy v školstve ako aj ďalšie osoby, ktoré vstupujú do právnych vzťahov so školou alebo školským zariadením, mali informáciu aj o osobe, ktorá je dočasne poverená riadením školy alebo školského zariadenia, ak bol doterajší riaditeľ odvolaný alebo v prípade novej školy alebo nového školského zariadenia ešte nebol vymenovaný.
  • Do ustanovení týkajúcich sa siete a centrálneho registra sa dopĺňajú alebo precizujú ustanovenia týkajúce sa spracúvaných údajov.
Predpokladaný termín vydania: 15. kalendárny týždeň