Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 30. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 24/2017)

Cena s DPH
1,44 €
Cena bez DPH
1,20 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2017)

podľa právneho stavu k 30. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 24/2017)
Úplné znenie zákona
č. 233/1995 Z. z.
O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (Exekučný poriadok)

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.:

  • Pri vedení exekúcie na majetok právnickej osoby je kľúčové, aby štatutári poskytovali exekútorovi súčinnosť. Preto odopieranie podania vyhlásenia o majetku po uložení pokuty bude postihované prísnejšie – pôjde o rozhodnutie o vylúčení s následkami podľa § 13a Obchodného zákonníka.
  • Zaručená konverzia sa nevyžaduje, ak návrh na vykonanie exekúcie podáva ako oprávnený samotný pôvodca exekučného titulu alebo právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva financií, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora.
  • Ustanovuje sa možnosť doručiť písomnosť právnickej osobe aj iným spôsobom ako do dátových schránok.
  • Upravuje sa jednoznačne moment pre zverejnenie v Obchodnom vestníku a opravuje sa nejednoznačné znenie následkov zverejnenia.
  • Prechodné ustanovenie upravuje následky nepodania vyhlásenia o majetku.


Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň