Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2016)

Akcia -78%

podľa právneho stavu k 9. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 24/2016)

Ušetríte
78% = 3,99 €
Cena s DPH
5,14 € 1,15 €
Cena bez DPH
4,28 € 0,96 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (2016)

podľa právneho stavu k 9. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 24/2016)
Úplné znenie zákona
č. 233/1995 Z. z.
O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI


Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
  • Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku. Cieľom je zosúladenie právnych
    noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno-procesných kódexoch.
  • Zmeny sú zväčša terminologického charakteru, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania novoprijatých kódexov.
  • Dopĺňajú sa dve nové ustanovenia o použití Civilného sporového poriadku.


Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň