• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve s komentárom

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve s komentárom

Novinka

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby ...

Cena s DPH
18,00 €
Cena bez DPH
15,00 €
Rok vydania
2017
Počet strán
240
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Monika Adamíková
+ -

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve s komentárom

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, nové legislatívne zmeny (definícia podielovej účasti, zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny, oceňovanie majetku reálnou hodnotou), zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín...
Komentár k jednotlivým paragrafom postupov účtovania pre JÚ obsahuje výklad významných ustanovení postupov účtovania pre potreby praxe (deň uskutočnenia účtovného prípadu, odpisy dlhodobého majetku – hmotný aj nehmotný, tvorba rezerv, prírastok a úbytok prostriedkov v cudzej mene) a je obohatený prehľadnými príkladmi.