• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

Novinka

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby ...

Cena s DPH
18,00 €
Cena bez DPH
15,00 €
Rok vydania
2018
Počet strán
226
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Monika Adamíková
+ -

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v JÚ s komentárom

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho nové legislatívne zmeny a ich dosah na prax účtovnej jednotky. Obsahuje výklad významných ustanovení zákona pre potreby praxe, nové legislatívne zmeny (otvorenie a uzavretie účtovných kníh). Komentár k jednotlivým paragrafom postupov účtovania pre JÚ obsahuje výklad významných ustanovení postupov účtovania pre potreby praxe (deň uskutočnenia účtovného prípadu, odpisy dlhodobého majetku – hmotný aj nehmotný, tvorba rezerv, prírastok a úbytok prostriedkov v cudzej mene) a je obohatený prehľadnými príkladmi.
Komentár k jednotlivým paragrafom postupov účtovania pre JÚ obsahuje výklad významných ustanovení postupov účtovania pre potreby praxe (deň uskutočnenia účtovného prípadu, odpisy dlhodobého majetku – hmotný aj nehmotný, tvorba rezerv, prírastok a úbytok prostriedkov v cudzej mene) a je obohatený prehľadnými príkladmi.