• Úvod
  • >>
  • Daňové centrum
  • >>
  • Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v PÚ s komentárom v PDF

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v PÚ s komentárom v PDF

PDF verzia

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho legislatívne zmeny od roku 2018. Od 1. 1. 2018 sa dopĺňa otvorenie účtovných kníh pre právnické osoby, ktoré v priebehu účtovného obdobia zmenia právnu formu, pri ktorej sa na účely účtovania používa rámcová účtová osnova.

Cena s DPH
24,60 €
Cena bez DPH
20,50 €
Rok vydania
2018
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Monika Adamíková
+ -

Zákon o účtovníctve s komentárom, Postupy účtovania v PÚ s komentárom v PDF

Cieľom publikácie je priblížiť zákon o účtovníctve, jeho legislatívne zmeny od roku 2018. Od 1. 1. 2018 sa dopĺňa otvorenie účtovných kníh pre právnické osoby, ktoré v priebehu účtovného obdobia zmenia právnu formu, pri ktorej sa na účely účtovania používa rámcová účtová osnova.
Tiež sa dopĺňa uzavretie a otvorenie účtovných kníh v prípade, ak je na účtovnú jednotku v likvidácii vyhlásený konkurz.
ZoÚ člení účtovné jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, do troch skupín. Od 1. 1. 2018 sa táto skupina účtovných jednotiek rozširuje o európske spoločnosti, európske družstvá a európske zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnili svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS...

Komentár k jednotlivým paragrafom postupov účtovania obsahuje výklad pre potreby praxe a je doplnený príkladmi.