Zákon o verejnom obstarávaní (2018)

podľa právneho stavu k 3. 5. 2018 (Úplne znenia zákonov 20/2018). Predstavujeme vám tohtoročnú novelu Zákona o verejnom obstarávaní (č. 112/2018 Z.z.), ktorá prináša zmeny v podlimitných zákazkách, vyhradených zákazkách pri nadlimitných postupoch spracovania a úprave subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti v prípade zadávania podlimitných zákaziek. Viac užitočných informácií získate v uvedenej publikácii.

Cena s DPH
7,31 €
Cena bez DPH
6,09 €
Rok vydania
2018
Počet strán
136
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o verejnom obstarávaní (2018)

podľa právneho stavu k 3. 5. 2018 (Úplne znenia zákonov 20/2018). Predstavujeme vám tohtoročnú novelu Zákona o verejnom obstarávaní (č. 112/2018 Z.z.), ktorá prináša zmeny v podlimitných zákazkách, vyhradených zákazkách pri nadlimitných postupoch spracovania a úprave subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti v prípade zadávania podlimitných zákaziek. Viac užitočných informácií získate v uvedenej publikácii.
Zákon
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


Po zmene zákonom č. 112/2018 Z. z.:
Novelou zákona:
 • pribudla výnimka v prípade podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou týkajúca sa iba
  tovarov a služieb, tiež výnimka pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou:
  – ktorých predmetom je uskutočňovanie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
  – ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, fyzická osoba so zdravotným postihnutím,
  ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,
  alebo
  – ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak
  aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov
  chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak zvýhodnené
  osoby,

 • v § 2 sa doplnila definícia sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní,

 • bola zavedená úprava vyhradených zákaziek v nadlimitných postupoch

 • prišlo k úprave subjektov, pre ktoré môže byť vyhradené právo účasti v prípade zadávania podlimitných
  zákaziek,

 • vyššie uvedená úprava sa preniesla aj do ustanovenia § 117, t. j. môže sa uplatniť aj pri zadávaní
  zákaziek s nízkou hodnotou.


Predpokladaný termín vydania: 21.kalendárny týždeň