Zákon o verejnom obstarávaní (2019)

Akcia -10%

podľa právneho stavu k 10. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 1/2019).

Ušetríte
10% = 1,04 €
Cena s DPH
10,40 € 9,36 €
Cena bez DPH
8,67 € 7,80 €
Rok vydania
2019
Počet strán
176
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o verejnom obstarávaní (2019)

podľa právneho stavu k 10. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 1/2019).
Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:
  • Právna úprava ruší povinnosť fyzickej osoby, právnickej osoby a členov štatutárneho orgánu právnickej osoby predkladať úradu výpis z registra trestov. Tieto osoby na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zároveň sa upravuje postup, akým úrad získa výpis z registra trestov.

Po zmene zákonom č. 345/2018 Z. z.:
  • Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa taktiež sleduje odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe. V kontexte uvedeného sa zavádza koncepčná zmena delenia zákaziek, v rámci ktorej sa ustanovuje nový druh zákaziek, na ktoré sa do určitého finančného limitu zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.
  • V rámci zjednodušenia postupov jednotlivých druhov zákaziek došlo k spresneniu postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a taktiež sa zavádza nové zjednodušené paragrafové znenie postupu pre zadávanie podlimitných zákaziek.
  • Ďalej sa zavádza nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme (ďalej len „DNS“). V tejto súvislosti nastáva rozšírenie výnimky na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmluvy na zmluvy uzavreté v rámci DNS, ako aj rozšírenie dôvodov na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky v rámci DNS.
  • Novelou zákona o verejnom obstarávaní dochádza aj k zmenám v obsahových náležitostiach evidencie referencií, k upresneniu postupu vyhotovovania referencií a k vypusteniu ustanovenia o výslednej hodnotiacej známke.