• Úvod
  • >>
  • Úplne znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (2018)

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 3/2018)

Cena s DPH
3,76 €
Cena bez DPH
3,14 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 3/2018)
Úplné znenie zákona
č. 552/2003 Z. z.
O VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

Po zmene zákonom č. 243/2017 Z. z.:

  • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa novelizuje tak, aby nevznikala pochybnosť o tom, že tento zákon sa má vzťahovať aj na verejné výskumné inštitúcie založené Slovenskou akadémiou vied.Úplné znenie zákona
č. 553/2003 Z. z.
O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE
VO VEREJNOM ZÁUJME

Po zmene zákonom č. 243/2017 Z. z.:

  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa novelizuje tak, aby sa odmeňovanie podľa tohto zákona vzťahovalo aj na výskumných a vývojových zamestnancov verejných výskumných inštitúcií.
  • Súčasne sa uvoľňuje horný strop odmeňovania výskumných a vývojových zamestnancov verejných výskumných inštitúcií s cieľom vytvoriť priestor pre výraznejšiu diferenciáciu ich hodnotenia v závislosti od ich prínosu. Účelom je aj vytvorenie priestoru pre zodpovedajúce ohodnotenie špičkových vedcov aj z hľadiska medzinárodného porovnania, resp. z hľadiska návratu slovenských vedcov zamestnaných v zahraničí. Na primerané ohodnotenie vedca tak, aby bolo medzinárodne porovnateľné je limit osobného príplatku nepostačujúci.Predpokladaný termín vydania: 3.kalendárny týždeň