Zákonník práce (zmeny od 1. 5. 2018)

Zákonom č. 63/2018 Z. z. zo 14. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli menené a ...

Cena s DPH
19,99 €
Cena bez DPH
16,66 €
Rok vydania
2018
Počet strán
393
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce (zmeny od 1. 5. 2018)

Zákonom č. 63/2018 Z. z. zo 14. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli menené a doplňované viaceré ustanovenia Zákonníka práce.
Okrem mzdových otázok a niektorých nárokov zamestnancov za prácu v neštandardných pracovných podmienkach (sobota, nedeľa, sviatky a noc), ktorých úprava v prospech zamestnancov bola avizovaná prakticky už pred rokom, došlo aj k ďalším čiastkovým zmenám niektorých ustanovení Zákonníka práce, ktorých úprava vyplynula z poznatkov z praxe. Pripravili sme pre Vás materiál, v ktorom sme sústredili všetky dôležité informácie pre lepšie pochopenie zmien v Zákonníku práce a pre uľahčenie ich aplikácie v praxi.

OBSAH:
Legislatíva
Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce s komentárom s účinnosťou od 1. mája 2018 (kolektív autorov)

    Články
  1. Novela Zákonníka práce – 2018 (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)
  2. 13. a 14. plat od 1. mája 2018 (Ing. Eva Gášpárová)
  3. Ďalšie zmeny Zákonníka práce účinné od 1. mája 2018 (Ing. Miroslav Mačuha)