Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov

Vybrané okruhy  otázok  zo ZP najmä pre neprávnikov súkromnej aj verejnej sféry na rôznych stupňoch riadenia.

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.
Bez DPH S DPH
Bratislava 29.9.2017 100,00 € 120,00 €

Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov

Vybrané okruhy  otázok  zo ZP najmä pre neprávnikov súkromnej aj verejnej sféry na rôznych stupňoch riadenia.

Každý správny manažér či vedúci pracovník by sa mal vedieť v rámci svojej profesie orientovať v Zákonníku práce.  Špeciálne školenie s vynikajúcou doc. Thurzovou vás prevedie základnými pojmami a inštitútmi Zákonníka práce. Lektorka rozoberie jednotlivé druhy pracovných pomerov. Venovať sa bude i vzniku, zmene a skončeniu pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani základné povinnosti zamestnancov, zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku a prekážky v práci s ich dôsledkami.

  • Základné pojmy a inštitúty Zákonníka práce
  • Aké druhy pracovnoprávnych vzťahov upravuje Zákonník práce (rôzne druhy pracovných pomerov, dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru)
  • Vznik pracovnoprávneho pomeru (prijímací proces, pracovná zmluva, jej náležitosti, skúšobná doba, pracovná náplň)
  • Zmeny pracovného pomeru (dôvody preradenia, vyslanie na pracovnú cestu, zapožičanie zamestnancov, prevod podniku)
  • Skončenie pracovného pomeru (dôvody, spôsoby, ochrana pred prepustením)
  • Zákonné ochranné limity pracovného času a dôb odpočinku
  • Prekážky v práci a ich dôsledky
  • Zodpovenosť za škodu – základné princípy
  • Diskusia

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška
14.00 – 14.30 diskusia

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
16.6.2017 - Zmenený termín na 29.9.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)